Приоритети

СПИРАНЕ НА ГРАБЕЖА НА КАРТЕЛИ И МОНОПОЛИ

1. СПИРАНЕ НА ГРАБЕЖА НА КАРТЕЛИ И МОНОПОЛИ

Приемане на серия от законодателни мерки за ефективна защита на потребителските права с акцент срещу злоупотреби от страна на картели и монополи. Ограничаване на възможностите за задкулисни споразумения между играчи в един пазарен сегмент, целящи да ограбват българския народ.

ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

2. ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

Стимулиране на млади семейства с минимум средно образование и над 21 години и млади специалисти в областта на сигурността, образованието и медицината да останат в България чрез предоставяне на 10-годишни безлихвени кредити за закупуване на жилище, при гарантирана цена от 300 евро на квадратен метър.

ФИНАНСОВ СТИМУЛ ЗА РАЖДАЕМОСТТА

3. ФИНАНСОВ СТИМУЛ ЗА РАЖДАЕМОСТТА

Изплащане на парична помощ от 1000 лв. за първо дете, 2000 лв. за второ дете и 3000 лв. за трето дете, за семейства на възраст над 21 години, със средно или по-високо образование. Увеличаване на тази помощ стъпаловидно, след като се овладеят "течовете" във финансовата система на държавата.

ЛЕКАРСТВА ЗА ВСИЧКИ, КОГАТО СА ИМ НУЖНИ

4. ЛЕКАРСТВА ЗА ВСИЧКИ, КОГАТО СА ИМ НУЖНИ

Осигурен безпрепятствен достъп до безплатни лекарства за деца до 7-годишна възраст и пенсионери над определена възраст. Лекарства по рецепти от Здравна каса в момента, когато са нужни, в количеството, в което са нужни и на цени, достъпни за средностатистическия български гражданин.

УВЕЛИЧЕНА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА ДОХОДИТЕ

5. УВЕЛИЧЕНА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА ДОХОДИТЕ

 Ефективно намаляване на изкуствено раздутите цени от различни картели и монополи, с което връщане в държавата на до 10 милиарда лева годишно. Така ще се направи двоен удар - веднъж ще се увеличи покупателната способност на доходите, след намаляване на цените, втори път ще се повишат възможностите държавата да харчи повече за хората.

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ

6. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ

Преразглеждане на грабителски договори по концесии, подписани и създадени в ущърб на държавата и гражданите, но в полза на частен интерес. Намеса на държавата чрез обратно изкупуване на предприятия и инвестиции, носещи ущърб на бюджета и икономиката. Наказателна отговорност за причинилите щетите.

ГРИЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

7. ГРИЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Увеличено финансиране на изучаването на български език и литература, история и георгафия на България в неделните училища в чужбина. Промени в Закона за българското гражданство - опростяване на процедурите. Проактивна имигрантска политика, съобразена с потребностите на българския бизнес.

БЕНЗИНОСТАНЦИИ С ЕВТИНО ГОРИВО В ОБЩИНИТЕ

8. БЕНЗИНОСТАНЦИИ С ЕВТИНО ГОРИВО В ОБЩИНИТЕ

Създаване на държавна верига от бензиностанции, гарантиращи цени на горивата около 1,80 лв. за литър, във всяка една българска община. Това ще доведе до ефективно намаляване на цената и намаление на всички цени, зависещи от тези на горивата.

 

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ ЗА УЧАЩИ И ПЕНСИОНЕРИ

9. СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ ЗА УЧАЩИ И ПЕНСИОНЕРИ

Стимул от 100 лева за всеки първокласник и от 100 лева за всеки ученик, доказал добро поведение и успех над 4,50 за всяка учебна година. Стипендии за обучение в български и чуждестранни ВУЗ, при ангажимент за трудова заетост в България за определен период след завършване. Създаване на пенсионерски клубове във всички общини.

ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ЗА ЛЕКАРИ И УЧИТЕЛИ

10. ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ЗА ЛЕКАРИ И УЧИТЕЛИ

Повишаване на заплащането на работещите в сферата на ключови за обществото сфери като образованието и здравеопазването. Пресичане на зловредните практики средствата за училищата да зависят от броя обучавани.


 

„МЪЛЧАЛИВО СЪГЛАСИЕ“ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА

11. „МЪЛЧАЛИВО СЪГЛАСИЕ“ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА

Въвеждане на мярка "мълчаливо съгласие" в полза на бизнеса и гражданите. Ако, при поискан документ от съответната администрация, той не бъде издаден в законовия срок, да се счита за издаден. По този начин ще бъдат овладени корупционните практики.

НАРОЧНИ ЗАКОНИ ЗА МЕДИИТЕ, СПОРТА И КУЛТУРАТА

12. НАРОЧНИ ЗАКОНИ ЗА МЕДИИТЕ, СПОРТА И КУЛТУРАТА

Приемане на ефективни закони, регламентиращи основни области в обществения живот като спорта, културата и медиите. Въвеждане на термини като "меценат" и "спонсор" за спортове и културни прояви, със съответните данъчни облекчения за това. Систематизиране на грижата на държавата за децата, желаещи да спортуват или да се занимават с култура.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

13. РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Полицай във всяко населено място. Прекратяване с помощта на партньорите от ЕС и НАТО на притока от нелегални имигранти в ЕС през България. Включване на България в ядрото на европейската интеграция (Еврозона и Шенген). Създаване на обща армия и гранична полиция на ЕС.