Стефан Аксиев

Стефан Аксиев

  • Вътрешна сигурност и обществен ред
  • T:
  • E:
“Сигурност и защита за всички български граждани, чрез структурни промени в МВР. 90 % от служителите с полицейски функции и достойно възнаграждение.”
Роден на 6 март 1959 г. в Пазарджик

Завършил основно и средно образование в Пловдив

Отбива военната си служба в Школата за запасни офицери в Плевен и парашутно-десантните войски в Пловдив

Завършил ВИФ „Георги Димитров“, военен факултет (1983 г.)

Завършил Академия на МВР (1985 г.)

Започва работа като офицер от МВР на длъжност „районен инспектор“ (1984 г.)

Има над 31 години стаж като служител на ръководни длъжности в ОД на МВР Пловдив

През юни 2015 г. напуска по собствено желание системата на МВР