д-р Спас Ташев

д-р Спас Ташев

  • Миграция / Българи в чужбина
  • T:
  • E:

“До създаването на обща консенсусна европейска миграционна политика, България трябва да участва в регионални инициативи за миграционна сигурност с цел предотвратяване превръщането на страната в буфер без изход”
 

Завършил е Дипломатическия институт при МВнР, УНСС и Тракийски университет.

Основател и пръв директор на Културно-информационния център на Република България в Скопие и бивш заместник-председател на Държавната агенция за българите в чужбина.

Доктор по статистика и демография в БАН. Защитил дисертация на тема „Демографски перспективи на България и имиграционна политика“.

Главен асистент в департамент „Демография“ на ИИНЧ при БАН.

Специализира в областта на международните миграции. Разработва темите „Миграционен натиск и потенциални демографски и социални ефекти“ и „Евро-Средиземноморска миграционна система“.

Участва в актуализаците на Стратегията за демографско развитие на България. Автор е на редица книги, научни статии и научно-популярни публикации.

Носител на Папския медал „Йоан Павел II, XXV години от понтификацията", юбилейния медал на Държавна агенция за българите в чужбина по повод нейната 20-годишнина и паметния знак на Националния комитет за отбелязване на 70-годишнината от спасяването на българските евреи.