Русим Русимов

Русим Русимов

  • Транспорт
  • T:
  • E:
“Изграждане на автомагистрали и високоскоростни пътища, интигрирани със страните членки на ЕС”
Роден на 16 май 1951 г.

Конструктор I ст в „ТЕХНОТЕСТ” АД (1977 - 1980 г.)

Инженер-механик, научен сътрудник I ст, ръководител лаборатория „ДВГ”, инженер-механик в„ТЕХНОТЕСТ” АД (1984 – 1999 г.).

Зам. изпълнителен директор „ТЕХНОТЕСТ” АД (1999 - 2007 г.)

Ръководител направление „Изпитвания” към „ТЕХНОТЕСТ” АД (2009 - 2015 г.)

Инженeр-изпитател в „ТЕХНОТЕСТ“ АД (2015 - 2016 г.)

Завършил Московски автомеханически институт, специалност инженер –механик (1969 - 1974 г.)

Доктор по ДВГ към Московски автомеханически институт (1980 - 1984 г.)

Лиценз от Министерството на околната среда и водите на Р.България, професионална компетентност на експерт, по оценка за въздействие върху околна среда