доц. д-р Светлана Лесидренска

доц. д-р Светлана Лесидренска

  • Образование и наука
  • T:
  • E:
С ВОЛЯ, образование и наука – успехът е неизбежен!
Родена на 16 април 1960 г.

2009-2016 Ръководител на катедра „Икономика и мениджмънт”(сега "Индустриален мениджмънт") в Технически университет – Варна

Завършила е математическа гимназия във Варна.

Завършила е магистратура  в Икономически университет – Варна.

Защитила е  докторантура в Технически университет – Варна.

Владее английски и руски език.

Член на Управителния съвет на Съюз на учените в България (СУБ) – клон Варна;

Член на Управителния съвет на Асоциацията на контролерите в България;

Член на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление на индустрията – България;

Член на НТС, Варна, секция „Икономика и мениджмънт”
Член на Организационни и Научни комитети на международни и национални научни форуми (на Технически университет – Варна, Технически университет – София, Икономически университет – Варна и др.);

Член на Ротари клуб "Варна Галатея".