Димитър Чапанов

Димитър Чапанов

  • Финанси
  • T:
  • E:
“Знаем как да създадем необходимата политическа и бизнес среда.”
Роден на 24 юли 1954 г.

Завършил Стопанска академия - Свищов, магистър по икономика

Работил е 8 години в Министерство на финансите като специалист и главен специалист по методология на счетоводната отчетност на бюджетните организации в публичния сектор.

Работил е една година в Министерство на икономиката, Управление „Икономически механизъм“.

Член на ръководството на Сметна палата (1995 – 2005 г.)

Финансов директор на БНТ (2005 – 2010 г.)