Новини

ПИСМО ДО ВЯРА АНКОВА, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНТ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНКОВА,
В последното предаване „Открито“ на Валя Ахчиева от 27.04.2017г. непрофесионално и тенденциозно беше направен опит за дискредитиране на аптеки „Марешки”. От репортажа стана ясно най-вече, че водещата не е добре запозната с темата на репортажа, но пък упорито се опитваше да внуши, че в работата на фирмата ни има нещо нередно. Това категорично не отговаря на истината. Обявената като основна тема - реекспорт на скъпоструващи лекарствени продукти, по никакъв начин не беше свързана с излъченото, нито доказана от авторката.

Нахвърлянето на цифри за извършени продажби и стойност на реимбурсираните лекарства на аптека „Марешки” в гр. Силистра, оставиха в заблуда зрителя, че това са необичайни за аптеката продажби. Нужно е да се подчертае, че само част от аптеките в България продават скъпоструващи лекарствени продукти. Причините за това бяха изтъкнати в репортажа от магистър-фармацевт на аптека, която не работи с тези продукти-а именно, че стойността им е твърде висока, аптеките трябва да ги закупят от своите доставчици, да ги съхраняват и да ги продадат на пациенти, когато има такова търсене и едва след тридесет дни от представяне на рецептата за заплащане от аптеката в РЗОК, те да бъдат заплатени от НЗОК. Аптека „Марешки” в гр. Силистра е единствената в града, която работи със скъпоструващи лекарствени продукти и няма нищо необичайно в това, че именно тя е предпочитана от пациентите. Водещата на предаването дори не си е направила труда да провери статистиката, че в региона има високи нива на заболявания от ревматоиден артрит и псориазис. Лекарството „Хюмира”, което е обект на репортажа, е предназначено именно за тези заболявания.
Ахчиева некоректно намеква за някакво въздействие върху лекарите и издаването на протоколи за „Хюмира”. Тя очевидно не знае, че аптеките само отпускат лекарствени продукти, но не ги предписват. Контролът по предписване и отпускане на скъпоструващи лекарства е сложен и бавен процес, в който са ангажирани множество независими лекари, които дори териториално се намират в различни градове, лечебни заведения, вкл. НЗОК и РЗОК. Цялата процедура по назначаване на лечението с „Хюмира” започва след посещение на пациента при личния лекар, който го изпраща при ревматолог. Той назначава пълни изследвания, събира цялата информация и документация и изпраща пациента на специализирана комисия, която дава експертно становище. Следва извършване на проверка и издаване на експертиза от специална комисия, създадена към НЗОК. Издаденият и одобрен от всички тези лекари протокол се заверява в РЗОК, чак след което лекуващият лекар издава рецептурна бланка за отпускане на „Хюмира”.
Изложените в репортажа твърдения, че препаратът се купува от „мъртви души” и „мними пациенти”, бяха голословни, дори очевидно противоречаха на записаните интервюта с пациент и лекуващите го лекари, които през цялото време твърдяха, че пациентът реално провежда лечение с лекарствения продукт „Хюмира” и че наистина има заболяване, което предполага приема му. В целия репортаж хаотично бяха нахвърляни объркани твърдения, които издаваха некомпетентността на авторката.
Този репортаж не само постави под въпрос „професионализма” на г-жа Ахчиева, но беше опит за уронване доброто име на аптеки „Марешки”, на редица лекари и специалисти. Изнесените в „разследването” й данни са нелепи за всеки специалист, но за зрители без медицински и фармацевтични познания, може би са прозвучали достоверно. Подобни внушения обслужват интереса на истинските извършители на реекспорт и могат да доведат до там, че за българските граждани препаратът „Хюмира“ да не бъде наличен на пазара.
Уважаваме Вашата зрителска аудитория и не бихме искали тя да бъде подвеждана, заради един тенденциозно подготвен материал. Още повече в обществена телевизия, каквато е БНТ. Използвам случая да подчертая, че това не е първи опит на въпросната журналистка да очерня името и бизнеса ми. Какво я мотивира да го прави и защо тези материали излизат в ефир, оставям на Вас да проверите. Именно тази тенденциозност ме кара до момента да отказвам интервю на запис на г-жа Ахчиева, защото нямам никакво доверие в нейната обективност и професионализъм. По конкретния случай разполагаме с протоколи от проверка на компетентните органи от 02.05.2017 г., които потвърждават, че няма нищо нередно в работата на аптека „Марешки“ в Силистра.
Позовавайки се на Етичния кодекс на българските медии, който БНТ е подписала, настоявам за право на отговор и това писмо до Вас да бъде изчетено в пълен обем в предаването на Валя Ахчиева.


03.05.2017 г. С УВАЖЕНИЕ:
София ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ