Новини

Кръстина Таскова от ВОЛЯ: Ще подкрепям всички, които искат да развиват селските райони
Народният представител на ВОЛЯ Кръстина Таскова отправи питане в парламента към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, което засяга сроковете и критериите за кандидатстване по Програмата за развитието на селските райони.
Кръстина Таскова попита Порожанов дали ще се ангажира с определяне на законови срокове, които да изискват предоставянето на всички критерии за оценка на проектните предложения по линия на Програмата за развитието на селските райони, в това число и наредбите за прилагане на конкретните мерки, да бъдат оповестявани публично в период от 45 до 60 дни преди стартирането на прием? Повод за въпроса са множеството сигнали с оплаквания на граждани, че критериите се променят дни преди приключване на кандидатстването или пък публичната информация за тях липсва или се намира изключително трудно.
„След три месеца чакане на отговор получих категоричен отговор и той е, че Порожанов няма да се ангажира законово да регламентира срокове, които да предоставят критерии за оценка на проектните предложения за период не по-кратък от 45 до 60 дни, преди стартиране на приема на документите по Програмата за развитието на селските райони. Той ме увери, че никога не е имало промяна в критериите. Затова като народен представител, който е изключително загрижен за развитието на селските райони, ще подкрепям всички, които искат да ги развиват“, категорична е Кръстина Таскова от Старозагорски избирателен район.
В друго свое питане към министър Порожанов тя поиска от него разяснение какви мерки възнамерява да предприеме българското правителство и в частност земеделското ведомство с цел намаляване в страните-членки на ЕС на хранителните отпадъци с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. През май месец тази година Европейският парламент прие резолюция за намаляване на отпадъците чрез премахване на съществуващите ограничения върху даряването на храни и премахването на объркването относно етикетите „най-добър до“ и „използвай до“. В отговора си Порожанов посочи, че тепърва ще се работи по тази тема, като сред приоритетите е създаването на българска хранителна банка, обществена дефиниция на „хранителни отпадъци“, еднозначно етикиране на продуктите, изостряне на обществената информираност по въпроса. „Темата е нова и актуална, ще се радвам да работим по нея, в името на обществената полза за постигане на резултатите и сроковете, поставени от Европа“, коментира още Кръстина Таскова.