Новини

КРЪСТИНА ТАСКОВА ОТ ВОЛЯ: ДЪРЖАВАТА ДА ПЛАЩА ПЪРВИТЕ ТРИ ДНИ ОТ БОЛНИЧНИТЕ
Парламентарната група на партия ВОЛЯ внесе в деловодството на Народното събрание контра-предложение на управляващите, което се отнася до болничните. ВОЛЯ настоява първите три дни от периода на временна нетрудоспособност на работника да се плащат от държавата.

С това предложение отпада задължението за осигурителите да изплащат на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от средно дневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила тази неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от средно дневното уговорено възнаграждение. Сега задължението трябва да премине към бюджета на ДОО. Ще припомним, че към настоящия момент обезщетението за временната неработоспособност на самоосигуряващите се лица се поема изцяло, за всички дни, от ДОО. Това поставя в неравноправие различните групи осигуряващи се лица. От друга страна се натоварва излишно и неосноснователно бизнеса с изплащането на болничните на работниците и служителите. От една страна работодателите заплащат за своя сметка осигурителна вноска във фонд ДОО за всеки работник и служител, а от друга страна са задължени да поемат разходите за първите три дни от временната неработоспособност, вместо фонда. Най-често на работниците и служителите им бива издаден болничен лист за 3 дни, като в този случай временната неработоспособност бива изплащана изцяло от работодателя, за негова сметка.

„Крайно време е държавата да поеме своята отговорност в контрола на болничните. Няма логика да оставя това задължение на работодателите. От мярката, която ние от ВОЛЯ предлагаме, печелят и трите страни- държавата ще се справи с фалшивите болнични, а бизнесът и работниците няма да са ощетени”, коментира зам.-председателят на ПГ ”ВОЛЯ-Българските родолюбци” и член на здравната комисия Кръстина Таскова.