Среща с избиратели в Хасково
Хасково, ул. Сан Стефано 3, ет. 3, Научно-технически Съюз, Пленарна зала