проф. Веселин Халачев

проф. Веселин Халачев

  • Европейски фондове / Малък и среден бизнес
  • T:
  • E:
“Имаме воля и решения как да превърнем принципът „мисли първо за малките!“ във водещ принцип за всички дейности по изготвяне на политики и законодателни дейности
Роден на 12 март 1963 г. в Бяла, Русенска област.

Завършил Английска езикова гимназия „Гео Милев“ в Русе (1977 – 1982 г.)

Завършил ВИИ „Карл Маркс“ (сега УНСС), специалност “Международни икономически отношения” (1984 – 1989 г.)

Председател на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК)

Член на Борда на директорите на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) в Брюксел с ресор Европейски фондове.

Единственият представител на българските бизнес организации, редовно канен за участие в семинари на Европейската комисия, свързани с политиките за МСП и е участвувал като лектор на заседания на Организацията за Черноморско Икономическо Сътрудничество.