проф. д-р инж. Венцислав Вълчев

проф. д-р инж. Венцислав Вълчев

  • Образование и наука
  • T:
  • E:
Роден е на 1 ноември 1962 г.

Професор в катедра Електронна Техника и Микроелектроника, ТУ Варна.

Зам. Декан ФИТА на ТУ – Варна.

Бил е Ръководител на Център за Национални и Международни Проекти на ТУ Варна.

Бил е Зам. Ректор Международно Сътрудничество и Евроинтеграция на ТУ Варна.

Завършил е магистратура и докторантура в ТУ –Варна. Владее английски и руски език.

Има над 160 публикации и научни трудове.

Специализирал е в много държави.