Севастиан Добрев

Севастиан Добрев

  • Управление на кризи
  • T:
  • E:
Роден на 17 декември 1958 г. в София

Завършил Военното училище (1977 – 1981 г.), Военна академия (1988 – 1991 г.) и Стратегически курс – Генералщабен факултет (2001 – 2002 г.)

Между 1981 и 1988 г. заема различни длъжности в система на Българската армия

Началник на сектор „Връзки с обществеността, културни институти и образование“ (1991 – 2000 г.)

И.Д. Директор на дирекция на дирекция „Връзки с обществеността“, Министерство на отбраната (2000 - 2001 г.)

Главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността“, Министерство на отбраната (2001 – 2010 г.)

Държавен експерти в дирекция „Връзки с обществеността“, Министерство на отбраната (2008 – 2010 г.)

Заместник директор на дирекция „Връзки с обществеността“, Министерство на отбраната (2010 – 2014 г.)